Уважавайте България! Novaset.Net - Онлайн Кирилизатор

Превод от Латиница към Фонетична Кирилица

Въведете текстът на български с латински букви (фонетика) в горното текстово поле.

Въведения в горното поле текст автоматично ще се трансформира в текст на Кирилица.

Ако го изполозвате като устройство, чрез което направо да превеждате по-големи текстове посредством copy/paste. Тогава може да натиснете бутона "ПРЕВЕДИ" , ако текстът не се трансформира автоматично.

Латиница:

Кирилица:

Специални символи: "` - ч", "~ - Ч", "[ - ш", "{ - Ш", "]- щ", "} - Щ", "\ - ю", "| - Ю"

Coded by kikata1997